Azerbejdżan



Waluta:
Manat azerski

Czas:
UTC + 3:00

Stolica:
Baku


Konsulaty:

w Warszawie


RP w Baku

Azerbejdżan, promesa

Dziękujemy za kontakt z naszym serwisem

W celu uzyskania informacji dotycz±cych promesy do Azerbejdżanu skontaktuj się z nami.

Wymagania, Wiza biznesowa/go¶cinna:

 • wypełniona ankieta wizowa
 • zaproszenie (powinno zawierać informacje o miejscu pracy i stanowisku osoby zaproszonej do Azerbejdżanu)
 • za¶wiadczenie z miejsca pracy zawieraj±ce informację o stanowisku osoby udaj±cej się do Azerbejdżanu (konieczna piecz±tka zakładu pracy,w przypadku przedsiębiorców: KRS i o¶wiadczenie o samozatrudnieniu)
 • paszport i ksero pierwszej strony paszportu ze zdjęciem (paszport ważny co najmniej pół roku, licz±c od daty zakończenia terminu ważno¶ci wizy na wjazd do Azerbejdżanu)
 • studenci kopia legitymacji studenckiej
 • obcokrajowcy ksero dokumentu legitymuj±cego pobyt w Polsce (np.: zameldowanie, za¶wiadczenie z miejsca pracy, wiza RP, karta czasowego pobytu w RP)
 • 1 zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm
 • opłata za wizę (oryginał dowodu wpłaty z banku)
 • bilety potwierdzaj±ce przyjazd do Azerbejdżanu i wyjazd z Azerbejdżanu (lub do innego kraju, z którego podróżuj±cy chce się udać do Azerbejdżanu, proszę umie¶cić informację o ¶rodku transportu, np.: autokar, poci±g)
 • Wizy biznesowe i studenckie s± wydawane na podstawie zaproszenia od strony zapraszaj±cej (urzędu, firmy, uczelni).
 • Wiza go¶cinna wydawana jest na podstawie zaproszenia i kopii paszportu (lub dowód osobisty) strony zapraszaj±cej. Zaproszenie powinno zawierać imię i nazwisko, numer paszportu osoby zaproszonej, również adres zamieszkania na terytorium Azerbejdżanu i okres planowanego pobytu. Zaproszenie powinno być napisane na komputerze i podpisane ręcznie.
 • Potwierdzenie rezerwacji hotelu z piecz±tk± hotelu
Telefony:
605 745 743
E-mail:
info@visabrokers.pl
Zadaj pytanie

Twój e-mail

Twój numer telefonu

Twój Skype (opcjonalnie)

Wpisz wynik działania: 5 x 3 =


1. Wypełnij wniosek wizowy
2. Wpłać
kwotę opłaty wizowej na konto
3. Wy¶lij komplet dokumentów kurierem
4. Paszport
z wiz± dostarczy kurier