IranWaluta:
Rial irański

Czas:
UTC + 2:30

Stolica:
Teheran


Konsulaty:

w Warszawie


RP w Teheranie

Iran

(Authorization Code)

Wymagania:

  • Numer pozwolenia na wydanie wizy uzyskany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Iranu
  • Paszport (ważny przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy) oraz kopia strony paszportu z danymi osobowymi
  • Komputerowo wypełniony i podpisany wniosek wizowy
  • Aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe (bez okularów zdjęcie nie przyklejone do wniosku)
  • Bankowy dowód wpłaty za wnioskowaną wizę
  • Dowód wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego (pokrywającego koszty ewakuacji medycznej oraz transportu zwłok)
Telefony:
605 745­ 743
E-mail:
info@visabrokers.pl
1. Wypełnij wniosek wizowy
2. Wpłać
kwotę opłaty wizowej na konto
3. Wyślij komplet dokumentów kurierem
4. Paszport
z wizą dostarczy kurier