Formularz

Zamówienie zaproszenia biznesowego do Rosji
(zaproszenie wielokrotnego wjazdu do 365 dni - czas oczekiwania 14 dni roboczych - cena 700 PLN)
imię/imiona

nazwisko

email

telefon prywatny

miejsce zamieszkania (miasto)

obywatelstwo

wybór konsulatu

odwiedzane miasta (maximum 3)

miejsce zatrudnienia (pełna nazwa)

ulica, miasto i kod pocztowy

województwo

stanowisko

telefon służbowy

data wjazdu do Rosji

kolorowy skan 1 strony paszportu (strona ze zdjęciem)

kolorowy skan ostatniej wykorzystanej wizy rosyjskiej

obcokrajowcy - skan ważnej karty stałego pobytu


proszę o wysłanie faktury pocztąUwagi / Dane do faktury
płacę on-line

płacę przelewem

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem sprzedaży voucherów i zaproszeń biznesowych do Rosji przez firme Visa Brokers Polska
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póniejszymi zmianami.

wpisz wynik mnożenia: 7 x 6 =


Live Chat

Cena zaproszenia: 700 PLN
Numer rachunku: 68 1240 2034 1111 0010 7190 9768


Telefony:
605 745­ 743
1. Zamów voucher
5. Paszport z
wizą dostarczy kurier