Zaproszenie biznesowe do Rosji


Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej może być wystawione przez rosyjską (zagraniczną) osobę prawną zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej lub sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.
Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:
  • nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji;
  • adres prawny;
  • NIP;
  • cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;
  • podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu;
  • dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.
 
Live ChatTelefony:
605 745­ 743